You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp Vっこない – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Vっこない Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Vっこない- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp Vっこない. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp Vっこない

Cấu trúc ngữ pháp : Vっこない

Cách chia :

V ( bỏます) → Vっこない

Ý nghĩa và cách dùng :

Tuyệt đối không
Làm gì có chuyện
Phủ định dứt khoát

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

でこのなんて、えられっこない。
Không thể nào mà nhớ hết được toàn bộ ngữ pháp trong cuốn sách này trong 1 ngày

では、かりっこない
Với thực lực bây giờ thì không thể nào mà dự thi được

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp Vっこない. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: