người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội, rất vội, tự phục vụ tiếng Nhật là gì ?

người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội, rất vội, tự phục vụ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội, rất vội, tự phục vụ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội, rất vội, tự phục vụ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội rất vội tự phục vụ

người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 社会人
Cách đọc : しゃかいじん
Ví dụ :
Vào mùa xuần vừa rồi, anh ấy đã trở thành nhân viên công ty rồi đó
この春に彼は社会人になったよ。

rất vội

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 大急ぎ
Cách đọc : おおいそぎ
Ví dụ :
Tôi đã rất vội vàng, nhanh chóng hoàn thành công việc này đó
大急ぎでその仕事を仕上げたよ。

tự phục vụ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : セルフサービス
Cách đọc : セルフサービス
Ví dụ :
Nhà ăn này là tự phục vụ
この食堂はセルフサービスです。

Trên đây là nội dung bài viết : người trưởng thành, được tham gia công việc xã hội, rất vội, tự phục vụ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: