You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhà ăn, hàng năm, hàng tuần tiếng Nhật là gì ?

nhà ăn, hàng năm, hàng tuần tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhà ăn, hàng năm, hàng tuần tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhà ăn, hàng năm, hàng tuần tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhà ăn hàng năm hàng tuần

nhà ăn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょくどう shokudou
Ví dụ :
Nhà ăn của đại học rẻ
Nhà ăn này có khuyến mãi
い。
このはセルフサービスです。

hàng năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まいねん mainen
Ví dụ :
lương tăng hàng năm
がる。

hàng tuần

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まいしゅう maishuu
Ví dụ :
Tôi gọi điện cho mẹ mỗi tuần
をします。
このっているの。

Trên đây là nội dung bài viết : nhà ăn, hàng năm, hàng tuần tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: