You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhà hát, nói tóm lại, nghiêm túc tiếng Nhật là gì ?

nhà hát, nói tóm lại, nghiêm túc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhà hát, nói tóm lại, nghiêm túc tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhà hát, nói tóm lại, nghiêm túc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhà hát nói tóm lại nghiêm túc

nhà hát

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げきじょう
Ví dụ :
Chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hát vào lúc 8h tối đi
8に劇いましょう。

nói tóm lại

Nghĩa tiếng Nhật () : するに
Cách đọc : ようするに
Ví dụ :
Tóm lại chúng ta phải đợi cơ hội
するにつべきだ。

nghiêm túc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんけん
Ví dụ :
Anh ấy đã nghe một cách chăm chú (nghiêm túc)
剣にいていました。

Trên đây là nội dung bài viết : nhà hát, nói tóm lại, nghiêm túc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: