Nhật Bản và Trung Quốc, ngày mai (cách nói lịch sự), đủ rồi (dùng khi từ chối) tiếng Nhật là gì ?

Nhật Bản và Trung Quốc, ngày mai (cách nói lịch sự), đủ rồi (dùng khi từ chối) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

Nhật Bản và Trung Quốc, ngày mai (cách nói lịch sự), đủ rồi (dùng khi từ chối) tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
Nhật Bản và Trung Quốc, ngày mai (cách nói lịch sự), đủ rồi (dùng khi từ chối) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : Nhật Bản và Trung Quốc ngày mai (cách nói lịch sự) đủ rồi (dùng khi từ chối)

Nhật Bản và Trung Quốc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にっちゅう
Ví dụ :
Ngoại thương Nhật Trung đã tăng trưởng nhanh chóng nhỉ
貿易は激にびているわね。

ngày mai (cách nói lịch sự)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あす
Ví dụ :
Hình như này may thời tiết sẽ đẹp
もいいになりそうだね。

đủ rồi (dùng khi từ chối)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けっこう
Ví dụ :
Tôi no rồi, nên không cần lấy thêm cơm
お腹がいっぱいなのでおわりは構です。

Trên đây là nội dung bài viết : Nhật Bản và Trung Quốc, ngày mai (cách nói lịch sự), đủ rồi (dùng khi từ chối) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :