You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhiều, lớn, giỏi, tốt bụng, tử tế, tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?

nhiều, lớn, giỏi, tốt bụng, tử tế, tuyệt đối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhiều, lớn, giỏi, tốt bụng, tử tế, tuyệt đối tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhiều, lớn, giỏi, tốt bụng, tử tế, tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhiều, lớn, giỏi tốt bụng, tử tế tuyệt đối

nhiều, lớn, giỏi

Nghĩa tiếng Nhật () : 凄い
Cách đọc : すごい sugoi
Ví dụ :
trời đổ mưa rất to
凄いになった。

tốt bụng, tử tế

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんせつ shinsetsu
Ví dụ :
Cảm ơn đã tốt với tôi
Người ở làng kia rất tốt bụng
にしてくださってどうもありがとうございます。
あのはとてもです。

tuyệt đối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜったい zettai
Ví dụ :
Việc như thế nhất định không thể
Nhất định là không được
そんなことはできないよ。
に駄です。

Trên đây là nội dung bài viết : nhiều, lớn, giỏi, tốt bụng, tử tế, tuyệt đối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: