You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

nhìn nhầm, nhận nhầm, hợp lý, tính tự chủ, độc lập tiếng Nhật là gì ?

nhìn nhầm, nhận nhầm, hợp lý, tính tự chủ, độc lập tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhìn nhầm, nhận nhầm, hợp lý, tính tự chủ, độc lập tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhìn nhầm, nhận nhầm, hợp lý, tính tự chủ, độc lập tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhìn nhầm, nhận nhầm hợp lý tính tự chủ, độc lập

nhìn nhầm, nhận nhầm

Nghĩa tiếng Nhật () : える
Cách đọc : みちがえる
Ví dụ :
Vệ sinh xong, căng phòng trông khác hẳn
をしたらえるようになったの。

hợp lý

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ごうりてき
Ví dụ :
Cô ấy là người có cách suy nghĩ hợp lý
をするです。

tính tự chủ, độc lập

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じしゅてき
Ví dụ :
Học sinh đã tự chủ động mở hội học tập đó
たちはいたわよ。

Trên đây là nội dung bài viết : nhìn nhầm, nhận nhầm, hợp lý, tính tự chủ, độc lập tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: