phạm vi, luôn luôn, mất, thất lạc tiếng Nhật là gì ?

phạm vi, luôn luôn, mất, thất lạc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phạm vi, luôn luôn, mất, thất lạc tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phạm vi, luôn luôn, mất, thất lạc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phạm vi luôn luôn mất, thất lạc

phạm vi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんい
Ví dụ :
Hãy cho tôi biết trong phạm vi mà anh biết
っている範えてください。

luôn luôn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つねに
Ví dụ :
Anh ấy luôn ở trong tư thế tốt
に姿勢がいい。

mất, thất lạc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うしなう
Ví dụ :
Anh ấy đã mất bố mẹ trong động đất
いました。

Trên đây là nội dung bài viết : phạm vi, luôn luôn, mất, thất lạc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :