You dont have javascript enabled! Please enable it!

phản ánh, ít nhất, nhắm tới tiếng Nhật là gì ?

phản ánh, ít nhất, nhắm tới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phản ánh, ít nhất, nhắm tới tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phản ánh, ít nhất, nhắm tới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phản ánh ít nhất nhắm tới

phản ánh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんえい
Ví dụ :
Kết quả nghiên cứu đã được phản ánh trên chiếc xem mới
されています。

ít nhất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さいてい
Ví dụ :
Đây là kỷ lục thấp nhất từ trước tới nay
これはまでで低のだ。

nhắm tới

Nghĩa tiếng Nhật () : 狙う
Cách đọc : ねらう
Ví dụ :
Năm sau tôi nhắm tới chiến thắng
を狙います。

Trên đây là nội dung bài viết : phản ánh, ít nhất, nhắm tới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: