You dont have javascript enabled! Please enable it!

phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?

phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phần cứng yêu cầu năm tới

phần cứng

Nghĩa tiếng Nhật () : ハードウェア
Cách đọc : ハードウェア
Ví dụ :
Vấy đề này nguyên nhân là sự cố phần cứng
このはハードウェアの障がです。

yêu cầu

Nghĩa tiếng Nhật () : リクエスト
Cách đọc : リクエスト
Ví dụ :
Chương trình phát thành đang phát các yêu cầu
ラジオにリクエストをったの。

năm tới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よくねん
Ví dụ :
Cô ấy đã kết hôn 1 năm sau khi tốt nghiệp
の翌したの。

Trên đây là nội dung bài viết : phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: