phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?

phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phần cứng yêu cầu năm tới

phần cứng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : ハードウェア
Cách đọc : ハードウェア
Ví dụ :
Vấy đề này nguyên nhân là sự cố phần cứng
この問題はハードウェアの故障が原因です。

yêu cầu

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : リクエスト
Cách đọc : リクエスト
Ví dụ :
Chương trình phát thành đang phát các yêu cầu
ラジオ番組にリクエストを送ったの。

năm tới

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 翌年
Cách đọc : よくねん
Ví dụ :
Cô ấy đã kết hôn 1 năm sau khi tốt nghiệp
彼女は大学卒業の翌年に結婚したの。

Trên đây là nội dung bài viết : phần cứng, yêu cầu, năm tới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: