phân loại, triết học, khổng lồ tiếng Nhật là gì ?

phân loại, triết học, khổng lồ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phân loại, triết học, khổng lồ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phân loại, triết học, khổng lồ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phân loại triết học khổng lồ

phân loại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶんるい
Ví dụ :
Hãy phân loại những cuốn sách này
これらのしてください。

triết học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てつがく
Ví dụ :
Triêt học là một môn học mà tôi rất quan tâm
は興です。

khổng lồ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きょだい
Ví dụ :
Toà nhà khổng lồ đó là bảo tàng
あの巨は博です。

Trên đây là nội dung bài viết : phân loại, triết học, khổng lồ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: