You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phát biểu (khiêm tốn ngữ), hành động, tỷ lệ tiếng Nhật là gì ?

phát biểu (khiêm tốn ngữ), hành động, tỷ lệ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phát biểu (khiêm tốn ngữ), hành động, tỷ lệ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phát biểu (khiêm tốn ngữ), hành động, tỷ lệ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phát biểu (khiêm tốn ngữ) hành động tỷ lệ

phát biểu (khiêm tốn ngữ)

Nghĩa tiếng Nhật () : げる
Cách đọc : もうしあげる
Ví dụ :
Tôi xin phát biểu kết quả
げます。

hành động

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうどう
Ví dụ :
Hành động của anh ấy không thể lý giải nổi
できない。

tỷ lệ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りつ
Ví dụ :
Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật đó hình như là 90%
その功率は90%だそうです。

Trên đây là nội dung bài viết : phát biểu (khiêm tốn ngữ), hành động, tỷ lệ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: