You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phát triển, hiện trường, tinh thần tiếng Nhật là gì ?

phát triển, hiện trường, tinh thần tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phát triển, hiện trường, tinh thần tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phát triển, hiện trường, tinh thần tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phát triển hiện trường tinh thần

phát triển

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はってん
Ví dụ :
Công ty này đang phát triển một cách đáng kể nhỉ
あのしく展しているね。

hiện trường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんば
Ví dụ :
Không vào hiện trường có tai nạn
にはれません。

tinh thần

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きぶん
Ví dụ :
Hôm nay tinh thần của tôi rất tốt
にいいだよ。

Trên đây là nội dung bài viết : phát triển, hiện trường, tinh thần tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: