You dont have javascript enabled! Please enable it!

phê phán, chỉ trích, trên cơ sở, chiến đấu tiếng Nhật là gì ?

phê phán, chỉ trích, trên cơ sở, chiến đấu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phê phán, chỉ trích, trên cơ sở, chiến đấu tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phê phán, chỉ trích, trên cơ sở, chiến đấu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phê phán, chỉ trích trên cơ sở chiến đấu

phê phán, chỉ trích

Nghĩa tiếng Nhật () : 批判
Cách đọc : ひはん
Ví dụ :
Anh ấy đã phê phán đồng nghiệp
僚を批判した。

trên cơ sở

Nghĩa tiếng Nhật () : 基づく
Cách đọc : もとづく
Ví dụ :
Câu truyện này dựa trên sự thực
このに基づいています。

chiến đấu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たたかう
Ví dụ :
Anh ấy đã chiến đấu tới cùng
までったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : phê phán, chỉ trích, trên cơ sở, chiến đấu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: