You dont have javascript enabled! Please enable it!

phí vận chuyển, đi học, tiễn đưa tiếng Nhật là gì ?

phí vận chuyển, đi học, tiễn đưa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phí vận chuyển, đi học, tiễn đưa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phí vận chuyển, đi học, tiễn đưa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phí vận chuyển đi học tiễn đưa

phí vận chuyển

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うんちん unchin
Ví dụ :
Phí vận chuyển bằng xe lửa đã tăng rồi nhỉ
げされたね。

đi học

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つうがく tsuugaku
Ví dụ :
Mỗi sáng tôi mất 1h để đi học
Tôi đi học bằng xe điện
に1かかる。
しています。

tiễn đưa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みおくる miokuru
Ví dụ :
(anh ấy…) đã đưa tiễn tôi đi nước ngoài
くのをりました。

Trên đây là nội dung bài viết : phí vận chuyển, đi học, tiễn đưa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: