You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phong bì, nguy hiểm, Sách giáo khoa tiếng Nhật là gì ?

phong bì, nguy hiểm, Sách giáo khoa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phong bì, nguy hiểm, Sách giáo khoa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phong bì, nguy hiểm, Sách giáo khoa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phong bì nguy hiểm Sách giáo khoa

phong bì

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふうとう fuutou
Ví dụ :
tôi đã cho bức thư đó vào phong bì
Tôi muốn phong bì to cỡ này
その筒にれた。
このきさの筒がしいのですが。

nguy hiểm

Nghĩa tiếng Nhật () : ない
Cách đọc : あぶない abunai
Ví dụ :
Con đường này nhiều xe nên nguy hiểm
そのくてない。

Sách giáo khoa

Nghĩa tiếng Nhật () : テキスト
Cách đọc : テキスト tekisuto
Ví dụ :
Hãy đọc sách giáo khoa
テキストをんでください。

Trên đây là nội dung bài viết : phong bì, nguy hiểm, Sách giáo khoa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: