You dont have javascript enabled! Please enable it!

phong cảnh, tới mức độ đó, đuổi theo tiếng Nhật là gì ?

phong cảnh, tới mức độ đó, đuổi theo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phong cảnh, tới mức độ đó, đuổi theo tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phong cảnh, tới mức độ đó, đuổi theo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phong cảnh tới mức độ đó đuổi theo

phong cảnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふうけい
Ví dụ :
Tôi thích phong cảnh núi
きです。

tới mức độ đó

Nghĩa tiếng Nhật () : それほど
Cách đọc : それほど
Ví dụ :
Tôi không biết rằng anh ấy đã lo lắng tới mức độ đó
がそれほどんでいたとはらなかった。

đuổi theo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おう
Ví dụ :
Cảnh sát đã đuổi theo sau người đàn ông đáng nghi
は怪しいのあとをったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : phong cảnh, tới mức độ đó, đuổi theo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: