phỏng vấn, chữ ký, cả năm tiếng Nhật là gì ?

phỏng vấn, chữ ký, cả năm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phỏng vấn, chữ ký, cả năm tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phỏng vấn, chữ ký, cả năm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phỏng vấn chữ ký cả năm

phỏng vấn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めんせつ
Ví dụ :
Tôi đã đi tham dự phỏng vấn cho công việc mới
しいってきました。

chữ ký

Nghĩa tiếng Nhật () : サイン
Cách đọc : サイン
Ví dụ :
Hãy ký vào đây
ここにサインしてください。

cả năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ねんじゅう
Ví dụ :
Cô tôi đi du lúc cả năm
しています。

Trên đây là nội dung bài viết : phỏng vấn, chữ ký, cả năm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :