You dont have javascript enabled! Please enable it!

Phương pháp học tiếng Nhật : Phạm sai lầm

Phương pháp học tiếng Nhật : Hãy phạm sai lầm

phương pháp học tiếng Nhật phạm sai lầm

Hãy nhìn bọn trẻ nó học nói, chúng đâu có ngại nói điều gì thông qua vốn từ mà chúng biết, phần lớn chúng nói sai be sai bét, bị cười chê, bị nói là không đúng… nhưng chúng vẫn cứ nói… cho tới khi nói tốt. Còn người lớn, càng lớn chúng ta càng có cái tự ngã cao, càng cao càng sợ phạm sai lầm, sợ bị cười chê, bởi vậy càng ngại nói ngại làm những điều mà mình không biết hay không chắc chắn.

Để học ngoại ngữ nhanh, chúng ta hãy học bọn trẻ, biết gì dùng đấy, dùng nhiều, dùng liên tục, bị chê cười cũng vẫn nói 🙂

Thực ra mỗi lần chúng ta phạm sai lầm, chính là 1 lần ta kiểm duyệt thông tin, cách dùng từ hay cấu trúc ngữ pháp, mỗi lần sai lầm, bạn hãy để ý bạn nhớ chúng rất lâu, càng xấu hổ càng nhớ lâu, càng bị mắng té tát, càng nhớ lâu.

Học ngoại ngữ thì sai lầm là đương nhiên, chẳng có chi phải xấu hổ, vì vậy họ có chê mình, mắng mình là họ đang tạo cơ hội cho mình tiến bộ, hãy cảm ơn họ mới đúng, sao lại tức giận, xấu hổ làm chi 🙂

Người đi làm mấy năm trời vẫn bị cười vì nói sai, chuyện bình thường, mình mới học bị cười nhiều lại càng bình thường, càng bị cười nhiều bây giờ, sau càng đỡ bị cười hơn, càng để về sau thì để bị cười càng đáng xấu hổ hơn, tất nhiên càng xấu hổ càng nhớ lâu nên các bạn có thể lựa chọn để bị cười sau, bị xấu hổ nhiều để nhớ lâu cũng được, tuỳ các bạn 😛

Chúc các bạn luôn luôn dũng cảm để tiến bộ nhiều hơn nữa 🙂

Câu hỏi - góp ý :

error: