quốc hội, rút khỏi, cách nghĩ tiếng Nhật là gì ?

quốc hội, rút khỏi, cách nghĩ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quốc hội, rút khỏi, cách nghĩ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
quốc hội, rút khỏi, cách nghĩ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quốc hội rút khỏi cách nghĩ

quốc hội

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こっかい
Ví dụ :
Quôc hộ đã họp lại
した。

rút khỏi

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : ぬける
Ví dụ :
Anh ấy đã rút khỏi nhóm
はグループからけました。

cách nghĩ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けんかい
Ví dụ :
Hãy có tôi biết kiến giải (cách nghĩ) của anh
あなたのかせてください。

Trên đây là nội dung bài viết : quốc hội, rút khỏi, cách nghĩ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :