You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

run rẩy, chải, đánh (răng, giày), rèm cửa tiếng Nhật là gì ?

run rẩy, chải, đánh (răng, giày), rèm cửa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

run rẩy, chải, đánh (răng, giày), rèm cửa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
run rẩy, chải, đánh (răng, giày), rèm cửa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : run rẩy chải, đánh (răng, giày) rèm cửa

run rẩy

Nghĩa tiếng Nhật () : える
Cách đọc : ふるえる furueru
Ví dụ :
Anh ấy lạnh run lên
くてえていました。

chải, đánh (răng, giày)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みがくmigaku
Ví dụ :
Hãy đánh giày cho tôi
いてください。

rèm cửa

Nghĩa tiếng Nhật () : カーテン
Cách đọc : カーテン ka-ten
Ví dụ :
Buổi sáng tôi đã vén (kéo, mở) rèm cửa
、カーテンをけた。

Trên đây là nội dung bài viết : run rẩy, chải, đánh (răng, giày), rèm cửa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: