so sánh, tầng lớp, chủng loại, phạm tội, tội ác tiếng Nhật là gì ?

so sánh, tầng lớp, chủng loại, phạm tội, tội ác tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

so sánh, tầng lớp, chủng loại, phạm tội, tội ác tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
so sánh, tầng lớp, chủng loại, phạm tội, tội ác tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : so sánh tầng lớp, chủng loại phạm tội, tội ác

so sánh

Nghĩa tiếng Nhật () : 比較
Cách đọc : ひかく
Ví dụ :
Chúng ta hãy so sánh với doanh số của năm trước
げと比較しましょう。

tầng lớp, chủng loại

Nghĩa tiếng Nhật () : クラス
Cách đọc : クラス
Ví dụ :
Anh ấy đã lên (mua vé) hạng thương gia (trên máy bay)
はビジネスクラスにったの。

phạm tội, tội ác

Nghĩa tiếng Nhật () : 犯罪
Cách đọc : はんざい
Ví dụ :
Dạo này các vụ phạm tôi đang giảm
犯罪がっています。

Trên đây là nội dung bài viết : so sánh, tầng lớp, chủng loại, phạm tội, tội ác tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :