sự cân bằng, sự liên tục, cơ quan, cơ sở vật chất tiếng Nhật là gì ?

sự cân bằng, sự liên tục, cơ quan, cơ sở vật chất tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự cân bằng, sự liên tục, cơ quan, cơ sở vật chất tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự cân bằng, sự liên tục, cơ quan, cơ sở vật chất tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự cân bằng sự liên tục cơ quan, cơ sở vật chất

sự cân bằng

Nghĩa tiếng Nhật () : バランス
Cách đọc : バランス
Ví dụ :
Hãy ăn uống có sự cân bằng tốt về mặt dinh dưỡng
養バランスのをしよう。

sự liên tục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : れんぞく
Ví dụ :
Cuộc đời của cô ấy là sự tiếp nối của những gian khổ
労のでした。

cơ quan, cơ sở vật chất

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きかん
Ví dụ :
Các công trình giao thông đang dừng lại do bão
がストップしている。

Trên đây là nội dung bài viết : sự cân bằng, sự liên tục, cơ quan, cơ sở vật chất tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :