You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

sự điều chỉnh, nghi vấn, cổ vũ tiếng Nhật là gì ?

sự điều chỉnh, nghi vấn, cổ vũ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự điều chỉnh, nghi vấn, cổ vũ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự điều chỉnh, nghi vấn, cổ vũ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự điều chỉnh nghi vấn cổ vũ

sự điều chỉnh

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : ちょうせい
Ví dụ :
Bây giờ tôi đang điều chỉnh lịch trình
、スケジュールの調をしています。

nghi vấn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぎもん
Ví dụ :
Lời anh ấy nói có đúng không thực sự là đáng nghi ngờ
かは疑です。

cổ vũ

Nghĩa tiếng Nhật () : 応援
Cách đọc : おうえん
Ví dụ :
Rất nhiều người đã chạy tới để cổ vũ cho tôi
勢が応援に駆けつけてくれたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : sự điều chỉnh, nghi vấn, cổ vũ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: