You dont have javascript enabled! Please enable it!

sự mệt mỏi, vay tiền, nợ nần, bao quanh tiếng Nhật là gì ?

sự mệt mỏi, vay tiền, nợ nần, bao quanh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự mệt mỏi, vay tiền, nợ nần, bao quanh tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự mệt mỏi, vay tiền, nợ nần, bao quanh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự mệt mỏi vay tiền, nợ nần bao quanh

sự mệt mỏi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つかれ
Ví dụ :
Gần đây mệt mỏi tích lại
れがたまっています。

vay tiền, nợ nần

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゃっきん
Ví dụ :
Anh ấy đã mượn tiền từ bạn
をしたんだ。

bao quanh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かこむ
Ví dụ :
Đã lâu rồi cả nhà mới quây quần bên bàn ăn
しぶりに卓をみました。

Trên đây là nội dung bài viết : sự mệt mỏi, vay tiền, nợ nần, bao quanh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: