You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

sự tham khảo, đội, hiện thực tiếng Nhật là gì ?

sự tham khảo, đội, hiện thực tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự tham khảo, đội, hiện thực tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự tham khảo, đội, hiện thực tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự tham khảo đội hiện thực

sự tham khảo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さんこう
Ví dụ :
Hãy tham khảo cuốn sách này
このにしてください。

đội

Nghĩa tiếng Nhật () : チーム
Cách đọc : チーム
Ví dụ :
Anh ấy là thành viên của đội
はチームのです。

hiện thực

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんじつ
Ví dụ :
Hiện thực thường nghiệt ngã hơn dự đoán
より厳しかった。

Trên đây là nội dung bài viết : sự tham khảo, đội, hiện thực tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: