tác phẩm, tới gần, đại hội tiếng Nhật là gì ?

tác phẩm, tới gần, đại hội tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tác phẩm, tới gần, đại hội tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tác phẩm, tới gần, đại hội tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tác phẩm tới gần đại hội

tác phẩm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さくひん sakuhin
Ví dụ :
Bức tranh này là tác phẩm của Van gốc
このはゴッホのだ。

tới gần

Nghĩa tiếng Nhật () : 迫る
Cách đọc : せまる semaru
Ví dụ :
Hạn cuối đã tới gần
締めりが迫っています。

đại hội

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たいかい taikai
Ví dụ :
Vào mùa hè có đại hội bắn pháo hoa ở bờ sông
にはがあります。

Trên đây là nội dung bài viết : tác phẩm, tới gần, đại hội tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :