tán thành, luật pháp, môn học ở trường tiếng Nhật là gì ?

tán thành, luật pháp, môn học ở trường tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tán thành, luật pháp, môn học ở trường tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tán thành, luật pháp, môn học ở trường tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tán thành luật pháp môn học ở trường

tán thành

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さんせい
Ví dụ :
Tôi tán đồng ý kiến của anh ấy
だ。

luật pháp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうそく
Ví dụ :
Hình như có quy luật để giành được thắng lợi
するには則があるそうだ。

môn học ở trường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かもく
Ví dụ :
Hôm nay tôi đã làm kiểm tra môn số 3
は3のテストをけたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : tán thành, luật pháp, môn học ở trường tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :