You dont have javascript enabled! Please enable it!

tàu tốc hành, khứ hồi, sao chép tiếng Nhật là gì ?

tàu tốc hành, khứ hồi, sao chép tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tàu tốc hành, khứ hồi, sao chép tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tàu tốc hành, khứ hồi, sao chép tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tàu tốc hành khứ hồi sao chép

tàu tốc hành

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんかんせん shinkansen
Ví dụ :
Tôi đã đi Tokyo bằng shinkansen
Tốc độ của Shinkansen là khoảng bao nhiêu
きました。
さはどれくらいですか。

khứ hồi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おうふく oufuku
Ví dụ :
Hãy cho tôi vé khứ hồi
をください。

sao chép

Nghĩa tiếng Nhật () : コピー
Cách đọc : コピー kopi-
Ví dụ :
Tôi đã phân phát bản copy tài liệu tại cuộc họp
Copy màu thì 1 bản bào nhiêu tiền
のコピーをった。
カラーコピーはいくらですか。

Trên đây là nội dung bài viết : tàu tốc hành, khứ hồi, sao chép tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: