You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

thảo luận, bàn luận, trước kia, chuyên môn tiếng Nhật là gì ?

thảo luận, bàn luận, trước kia, chuyên môn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thảo luận, bàn luận, trước kia, chuyên môn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thảo luận, bàn luận, trước kia, chuyên môn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thảo luận, bàn luận trước kia chuyên môn

thảo luận, bàn luận

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぎろん
Ví dụ :
Bố tôi thích nghị luận
きです。

trước kia

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いぜん
Ví dụ :
Trước đây anh ấy đã sống tại thành phố này
はこのんでいたんだ。

chuyên môn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんもん
Ví dụ :
Luật là chuyên môn của tôi
です。

Trên đây là nội dung bài viết : thảo luận, bàn luận, trước kia, chuyên môn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: