You dont have javascript enabled! Please enable it!

thất bại, lượt, đến lượt, gặp mặt tiếng Nhật là gì ?

thất bại, lượt, đến lượt, gặp mặt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thất bại, lượt, đến lượt, gặp mặt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thất bại, lượt, đến lượt, gặp mặt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thất bại lượt, đến lượt gặp mặt

thất bại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しっぱい
Ví dụ :
Không được bỏ cuộc vì 1 lần thất bại
敗であきらめてはいけないよ。

lượt, đến lượt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ばん
Ví dụ :
hôm nay tới phiên tớ rửa chén nhỉ
ですね。

gặp mặt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : であう
Ví dụ :
Tôi đã gặp cô ấy ở Mỹ
Tôi đã gặp cô ấy trong phố đó
アメリカでいました。
なかでったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : thất bại, lượt, đến lượt, gặp mặt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: