You dont have javascript enabled! Please enable it!

thật sự, đợi , chờ, anh trai (người khác) tiếng Nhật là gì ?

thật sự, đợi , chờ, anh trai (người khác) tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

thật sự, đợi , chờ, anh trai (người khác) tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
thật sự, đợi , chờ, anh trai (người khác) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thật sự đợi , chờ anh trai (người khác)

thật sự

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : ほんとうに hontouni
Ví dụ :
Tôi thật sự thích bạn
あなたがきです。

đợi , chờ

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : まつ matsu
Ví dụ :
Tôi đang đợi bạn đến
Tôi đã đợi 2 ngày rồi
あなたがるのをっています。
った。

anh trai (người khác)

Nghĩa tiếng Nhật : さん
Cách đọc : おにいさん oniisann
Ví dụ :
Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi
あなたのおさんは

Trên đây là nội dung bài viết : thật sự, đợi , chờ, anh trai (người khác) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: