You dont have javascript enabled! Please enable it!

thông thường mọi năm, hạn cuối, quả là, đích thị là tiếng Nhật là gì ?

thông thường mọi năm, hạn cuối, quả là, đích thị là tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thông thường mọi năm, hạn cuối, quả là, đích thị là tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thông thường mọi năm, hạn cuối, quả là, đích thị là tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thông thường mọi năm hạn cuối quả là, đích thị là

thông thường mọi năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : れいねん
Ví dụ :
Tháng 8 mọi năm là có mưa 1 chút nhỉ
8ないね。

hạn cuối

Nghĩa tiếng Nhật () : 締め
Cách đọc : しめきり
Ví dụ :
Hạn cuối của việc đăng ký là khi nào ạ
みの締めりはいつですか。

quả là, đích thị là

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まさに
Ví dụ :
Anh ấy quả thật là anh hùng nhỉ
雄ね。

Trên đây là nội dung bài viết : thông thường mọi năm, hạn cuối, quả là, đích thị là tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: