thực sự, đường cao tốc, trước hết, tạm thời tiếng Nhật là gì ?

thực sự, đường cao tốc, trước hết, tạm thời tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thực sự, đường cao tốc, trước hết, tạm thời tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
thực sự, đường cao tốc, trước hết, tạm thời tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thực sự đường cao tốc trước hết, tạm thời

thực sự

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 本格的
Cách đọc : ほんかくてき
Ví dụ :
Anh ấy đang học vẽ tranh một cách thực thụ
彼は絵を本格的に勉強しているんだ。

đường cao tốc

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 高速道路
Cách đọc : こうそくどうろ
Ví dụ :
Đường cao tốc đông đấy
高速道路は混んでたよ。

trước hết, tạm thời

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : とりあえず
Cách đọc : とりあえず
Ví dụ :
Tạm thời tôi thông báo trước
とりあえずお知らせしておきます。

Trên đây là nội dung bài viết : thực sự, đường cao tốc, trước hết, tạm thời tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: