You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tiền của, tài sản, tác gia, nhà văn, cuối cùng, mãi rồi thì cũng tiếng Nhật là gì ?

tiền của, tài sản, tác gia, nhà văn, cuối cùng, mãi rồi thì cũng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiền của, tài sản, tác gia, nhà văn, cuối cùng, mãi rồi thì cũng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tiền của, tài sản, tác gia, nhà văn, cuối cùng, mãi rồi thì cũng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiền của, tài sản tác gia, nhà văn cuối cùng, mãi rồi thì cũng

tiền của, tài sản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ざいさん
Ví dụ :
Anh ấy đã mất nửa tài sản vì chứng khoán
は株でったの。

tác gia, nhà văn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さっか
Ví dụ :
Cô ấy là 1 nhà văn nổi tiếng
です。

cuối cùng, mãi rồi thì cũng

Nghĩa tiếng Nhật () : ようやく
Cách đọc : ようやく
Ví dụ :
Cuối cùng cũng đã thấy được mục tiêu
ようやくゴールがえてきました。

Trên đây là nội dung bài viết : tiền của, tài sản, tác gia, nhà văn, cuối cùng, mãi rồi thì cũng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: