You dont have javascript enabled! Please enable it!

tiến sĩ, dư dả, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?

tiến sĩ, dư dả, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiến sĩ, dư dả, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tiến sĩ, dư dả, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiến sĩ dư dả tiêu chuẩn

tiến sĩ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はかせ
Ví dụ :
Anh ấy là tiến sỹ vật lý học
の博です。

dư dả

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よゆう
Ví dụ :
Có thời gian dư giả tới lúc xuất phát
まで裕があります。

tiêu chuẩn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいじゅん
Ví dụ :
Sản phẩm ứng tuyển năm nay có tiêu chuẩn cao nhỉ
の応かったね。

Trên đây là nội dung bài viết : tiến sĩ, dư dả, tiêu chuẩn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: