You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tiêu thụ, đời người, số lượng tiếng Nhật là gì ?

tiêu thụ, đời người, số lượng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tiêu thụ, đời người, số lượng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tiêu thụ, đời người, số lượng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiêu thụ đời người số lượng

tiêu thụ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうひ
Ví dụ :
Nhật bản được coi là 1 cường quốc tiêu dùng
われています。

đời người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じんせい
Ví dụ :
Anh ấy đã nhìn lại cuộc đời mình
を振りったわ。

số lượng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょう
Ví dụ :
Gần đây tôi đang giảm lượng thực phẩm
らしています。

Trên đây là nội dung bài viết : tiêu thụ, đời người, số lượng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: