tiểu thuyết, sức khỏe, rất thích tiếng Nhật là gì ?

tiểu thuyết, sức khỏe, rất thích tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

tiểu thuyết, sức khỏe, rất thích tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
tiểu thuyết, sức khỏe, rất thích tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tiểu thuyết sức khỏe rất thích

tiểu thuyết

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : しょうせつ shousetsu
Ví dụ :
Tôi đọc khoảng 3 quyển tiểu thuyết trong 1 tháng
に3くらいみます。

sức khỏe

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : けんこう kenkou
Ví dụ :
Tôi đang sống 1 cuộc sống khỏe mạnh
っています。

rất thích

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : だいすき daisuki
Ví dụ :
Tôi rất thích chó
きだ。

Trên đây là nội dung bài viết : tiểu thuyết, sức khỏe, rất thích tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :