tình cờ, như mọi khi, luôn luôn, chi trả tiếng Nhật là gì ?

tình cờ, như mọi khi, luôn luôn, chi trả tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tình cờ, như mọi khi, luôn luôn, chi trả tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tình cờ, như mọi khi, luôn luôn, chi trả tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tình cờ như mọi khi, luôn luôn chi trả

tình cờ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : たまたま
Cách đọc : たまたま
Ví dụ :
Tình cờ tôi gặp bạn trên đường
道でたまたま友達に会った。

như mọi khi, luôn luôn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 相変わらず
Cách đọc : あいかわらず
Ví dụ :
Anh ấy luôn luôn bận nhỉ
彼は相変わらず忙しいですね。

chi trả

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 支払い
Cách đọc : しはらい
Ví dụ :
Cho phép tôi thanh toán bằng thẻ
Hãy cho tôi thanh toán bằng thẻ
お支払いはカードもお使いいただけます。
支払いはカードでお願いします。

Trên đây là nội dung bài viết : tình cờ, như mọi khi, luôn luôn, chi trả tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: