You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tinh thần, trình độ, chúng tôi tiếng Nhật là gì ?

tinh thần, trình độ, chúng tôi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tinh thần, trình độ, chúng tôi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tinh thần, trình độ, chúng tôi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tinh thần trình độ chúng tôi

tinh thần

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいしん
Ví dụ :
Anh ấy bây giờ tinh thần không ổn định
だ。

trình độ

Nghĩa tiếng Nhật () : レベル
Cách đọc : レベル
Ví dụ :
Hãy chọn giờ học phù hợp với trình độ của mình
のレベルにったんでください。

chúng tôi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : われわれ
Ví dụ :
Quyết tâm của chúng tôi vững chắc
いです。

Trên đây là nội dung bài viết : tinh thần, trình độ, chúng tôi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: