You dont have javascript enabled! Please enable it!

tình trạng, từ đơn, biểu lộ cảm xúc tiếng Nhật là gì ?

tình trạng, từ đơn, biểu lộ cảm xúc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tình trạng, từ đơn, biểu lộ cảm xúc tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tình trạng, từ đơn, biểu lộ cảm xúc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tình trạng từ đơn biểu lộ cảm xúc

tình trạng

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : ちょうし
Ví dụ :
Tình trạng cơ thể rất tốt
調がとてもいです。

từ đơn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たんご
Ví dụ :
Anh có biết vài từ đơn tiếng Nhật
をいくつっていますか。

biểu lộ cảm xúc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひょうじょう
Ví dụ :
Anh ấy biểu lộ cảm xúc rất tốt
はとてもが豊かですね。

Trên đây là nội dung bài viết : tình trạng, từ đơn, biểu lộ cảm xúc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: