You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tội ác, tội lỗi, thoải mái, dễ chịu, sự vận hành, thao tác tiếng Nhật là gì ?

tội ác, tội lỗi, thoải mái, dễ chịu, sự vận hành, thao tác tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tội ác, tội lỗi, thoải mái, dễ chịu, sự vận hành, thao tác tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tội ác, tội lỗi, thoải mái, dễ chịu, sự vận hành, thao tác tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tội ác, tội lỗi thoải mái, dễ chịu sự vận hành, thao tác

tội ác, tội lỗi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つみ
Ví dụ :
Tội của anh ấy nặng lắm
の罪はいな。

thoải mái, dễ chịu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : らく
Ví dụ :
Anh ấy được giao 1 công việc dễ chịu
にはが与えられたよ。

sự vận hành, thao tác

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そうさ
Ví dụ :
Chiếc điện thoại này thao tác dễ
この携です。

Trên đây là nội dung bài viết : tội ác, tội lỗi, thoải mái, dễ chịu, sự vận hành, thao tác tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: