You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tới mức đó, ngạc nhiên, đủ, đầy đủ tiếng Nhật là gì ?

tới mức đó, ngạc nhiên, đủ, đầy đủ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tới mức đó, ngạc nhiên, đủ, đầy đủ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tới mức đó, ngạc nhiên, đủ, đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tới mức đó ngạc nhiên đủ, đầy đủ

tới mức đó

Nghĩa tiếng Nhật () : そんなに
Cách đọc : そんなに sonnani
Ví dụ :
Không thể làm nhiều như vậy trong 1 lần
Bộ vét đó không đắt tới mức đó đâu
にそんなにたくさんはできない。
あのスーツはそんなにくない。

ngạc nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () : びっくりする
Cách đọc : びっくりする bikkurisuru
Ví dụ :
Tôi giật mình ngạc nhiên vì tiếng động mạnh
きなにびっくりしました。

đủ, đầy đủ

Nghĩa tiếng Nhật () : りる
Cách đọc : たりる tariru
Ví dụ :
Không đủ tiền nên không mua được
りなくてえなかった。

Trên đây là nội dung bài viết : tới mức đó, ngạc nhiên, đủ, đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: