tổng cộng, hạnh phúc, dầu lửa tiếng Nhật là gì ?

tổng cộng, hạnh phúc, dầu lửa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tổng cộng, hạnh phúc, dầu lửa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tổng cộng, hạnh phúc, dầu lửa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tổng cộng hạnh phúc dầu lửa

tổng cộng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けい
Ví dụ :
Tổng tiển của 3 người là 6000 yên
36000です。

hạnh phúc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : よろこび
Ví dụ :
Mọi người đều reo lên hạnh phúc
びにいた。

dầu lửa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せきゆ
Ví dụ :
Nhật bản đang nhập khẩu hầu hết dầu mỏ
のほとんどを輸しています。

Trên đây là nội dung bài viết : tổng cộng, hạnh phúc, dầu lửa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :