Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 5

41. 符

Âm Hán – Việt : PHÙ

Âm on : ふ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

切符(きっぷ): vé

42. 精

Âm Hán – Việt : TINH

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

精算(せいさん): tính toán (kỹ càng
精神(せいしん): tinh thần, tâm chí

43. 算

Âm Hán – Việt : TOÁN

Âm on : さん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

計算(けいさん): kế toán, tính toán
引き算(ひきざん): phép trừ

44. 改

Âm Hán – Việt : CẢI

Âm on : かい

Âm kun : あらた

Những từ hay gặp :

改正(かいせい): cải chính, sửa đổi
改める(あらためる): cải thiện, thay đổi

45. 札

Âm Hán – Việt : TRÁT

Âm on : さつ

Âm kun : ふだ

Những từ hay gặp :

改札口 (かいさつぐち):cổng soát vé
(さつ): tờ, tiền giấy, thẻ
一万円札(いちまんさつ): tờ 10000 yên

46. 線

Âm Hán – Việt : TUYẾN

Âm on : せん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

下線(かせん): gạch chân
新幹線(しんかんせん):tàu siêu tốc
線路(せんろ):đường sắt, đường ray

47. 刻

Âm Hán – Việt : KHẮC

Âm on : こく

Âm kun : きざ

Những từ hay gặp :

時刻(じこく):thời gian, thời khắc
刻む(きざむ): thái, khắc

48. 番

Âm Hán – Việt : PHIÊN, BAN, BA, BÀ

Âm on : ばん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

番号(ばんごう): số~
番線(ばんせん):tuyến đường số ~

49. 号

Âm Hán – Việt : HÀO, HiỆU

Âm on : ごう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

符号(ふごう): nhãn, phù hiệu
信号(しんごう):đèn giao thông
~号車(ごうしゃ): xe số ~

50. 快

Âm Hán – Việt : KHOÁI

Âm on : かい

Âm kun : こころよ

Những từ hay gặp :

快速(かいそく):nhanh chóng, siêu tốc
快い(こころよい): dễ chịu, thoải mái

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :