Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

21. 動 – âm Hán – Việt : Động :

Âm on : どう
Âm kun : うご-く

Những từ hay gặp :

動く(うごく)- cử động、chuyển động

自動(じどう)- tự động

感動(かんどう)- cảm động

22. 京 – âm Hán – Việt : Kinh :

Âm on : きょう
けい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

東京(とうきょう)- Thủ đô Tokyo

京都(きょうと)- thành phố Kyoto

23. 目 – âm Hán – Việt : Mục :

Âm on : もく
ぼく
Âm kun : め

Những từ hay gặp :

目(め)- mắt

目的(もくてき)- mục đích

24. 通 – âm Hán – Việt : Thông :

Âm on : つう
Âm kun : とお-る/とお-り
とお-す

Những từ hay gặp :

交通(こうつう)- giao thông

通路(つうろ)- đường xe chạy

通り(とおり)- con đường

25. 言 – âm Hán – Việt : Ngôn :

Âm on : げん
Âm kun : い-う

Những từ hay gặp :

言う(いう)- nói

言語(げんご)- ngôn ngữ

26. 理 – âm Hán – Việt : Lý :

Âm on : り
Âm kun :

Những từ hay gặp :

理由(りゆう)- lý do

地理(ちり)- địa lý

物理(ぶつり)- vật lý

27. 体 – âm Hán – Việt : Thể :

Âm on : たい
てい
Âm kun : からだ

Những từ hay gặp :

体(からだ):cơ thể

体温(たいおん):thân nhiệt

体育(たいいく):thể dục

28. 田 – âm Hán – Việt : Điền :

Âm on : でん
Âm kun : た

Những từ hay gặp :

田(た):ruộng

田畑- ruộng

新田- ruộng mới

29. 主 – âm Hán – Việt : Chủ :

Âm on : しゅ

Âm kun : ぬし
おも-な

Những từ hay gặp :

主(ぬし)- ông chủ

主に(おもに)- chủ yếu là

主体(しゅたい)- chủ thể

主婦(しゅふ)-vợ

30. 題 – âm Hán – Việt : Đề :

Âm on : だい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

問題(もんだい)- vấn đề

話題(わだい)- chủ đề cuộc nói chuyện

宿題(しゅくだい)- bài tập về nhà

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn học tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :