Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3

21. 動 – âm Hán – Việt : Động :

Âm on : どう
Âm kun : うご-く

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 動
Sử dụng sức mạnh để di chuyển chồng sách nặng
Những từ hay gặp :

く(うごく)- cử động、chuyển động

(じどう)- tự động

(かんどう)- cảm động

22. 京 – âm Hán – Việt : Kinh :

Âm on : きょう
けい
Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 東
Mặt trời mọc sau cây ở phía Đông
Những từ hay gặp :

(とうきょう)- Thủ đô Tokyo

(きょうと)- thành phố Kyoto

23. 目 – âm Hán – Việt : Mục :

Âm on : もく
ぼく
Âm kun : め

Cách nhớ :

Hình ảnh chữ 目
Hình dáng mắt quay dọc
Những từ hay gặp :

(め)- mắt

(もくてき)- mục đích

24. 通 – âm Hán – Việt : Thông :

Âm on : つう
Âm kun : とお-る/とお-り
とお-す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 通
Leo qua hàng rào để đi học
Những từ hay gặp :

(こうつう)- giao thông

(つうろ)- đường xe chạy

り(とおり)- con đường

25. 言 – âm Hán – Việt : Ngôn :

Âm on : げん
Âm kun : い-う

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 言
Sử dụng miệng để nói cái gì đó
Những từ hay gặp :

う(いう)- nói

(げんご)- ngôn ngữ

26. 理 – âm Hán – Việt : Lý :

Âm on : り
Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 理
Nhà vua suy nghĩ một cách logic và tạo ra ruộng
Những từ hay gặp :

(りゆう)- lý do

(ちり)- địa lý

(ぶつり)- vật lý

27. 体 – âm Hán – Việt : Thể :

Âm on : たい
てい
Âm kun : からだ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 体
Nếu bản thân bị thương, hãy băng bó vết thương và nghỉ ngơi
Những từ hay gặp :

(からだ):cơ thể

(たいおん):thân nhiệt

(たいいく):thể dục

28. 田 – âm Hán – Việt : Điền :

Âm on : でん
Âm kun : た

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 田
Hình mảnh ruộng
Những từ hay gặp :

(た):ruộng

- ruộng

- ruộng mới

29. 主 – âm Hán – Việt : Chủ :

Âm on : しゅ

Âm kun : ぬし
おも-な

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 主
Người đàn ông đang đội mũ là ông chủ
Những từ hay gặp :

(ぬし)- ông chủ

に(おもに)- chủ yếu là

(しゅたい)- chủ thể

(しゅふ)-vợ

30. 題 – âm Hán – Việt : Đề :

Âm on : だい
Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 題
Nhà báo để tìm được chủ đề phải vận dụng cả chân vào đầu
Những từ hay gặp :

(もんだい)- vấn đề

(わだい)- chủ đề cuộc nói chuyện

宿(しゅくだい)- bài tập về nhà

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 3. Các bạn có thể học bài tiếp theo tại đây : bài 4. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Trong quá trình luyện thi N4, các bạn cũng không nên bỏ qua việc học các kỹ năng khác : từ vựng N4ngữ pháp N4, luyện đọc N4, và luyện nghe nữa nhé ? Trong quá trình ôn tập các bạn có thể làm các đề trong chuyên mục : đề thi N4 để làm quen với các dạng đề của N4.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :