Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 5

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N4 : Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 5

41. 思 – âm Hán – Việt : Tư :

Âm on : し
Âm kun : おも-う
おもえら-く
おぼ-す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 思
Ngồi ở cánh đồng, tương tư về người trong mộng
Những từ hay gặp :

う(おもう):suy nghĩ
(しこう):suy nghĩcẩn thận

42. 家 – âm Hán – Việt : Gia :

Âm on : か

Âm kun : いえ
うち

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 家
Trong ngôi nhà có nuôi 1 con lợn
Những từ hay gặp :

(いえ):nhà

(さっか):tác giả

(かぞく):gia đình

43. 世 – âm Hán – Việt : Thế :

Âm on : せい

Âm kun : よ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 世
hữ せ trong từ せかい tạo thành
Những từ hay gặp :

(せかい):thế giới

紀(せいき):thế kỷ

(よのなか):xã hội

44. 多 – âm Hán – Việt : Đa :

Âm on : た
Âm kun : おお-い

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 多、少、気
Có rất nhiều cánh diều được thả lên trời
Những từ hay gặp :

(たぼう):bận rộn

い(おおい):nhiều

45. 正 – âm Hán – Việt : Chính :

Âm on : せい
しょう
Âm kun : ただ-しい
ただ-す
まさ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 正
Việc dừng đèn đỏ là việc làm đúng đắn
Những từ hay gặp :

しい(ただしい):chính xác

(しょうがつ):Tết

(せいもん):cửa chính

46. 安 – âm Hán – Việt : An :

Âm on : あん
Âm kun : やす-い
やす-まる
やす

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 安
Người phụ nữ ở trong nhà thì thấy yên tâm
Những từ hay gặp :

い(やすい):rẻ

(あんぜん):an toàn

(ふあん):bất an

47. 院 – âm Hán – Việt : Viện :

Âm on : いん
Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 院
Sau khi khỏe lên thì sẽ rời bệnh viện trở về nhà
Những từ hay gặp :

(びょういん):bệnh viện

(だいがくいん):cao học

48. 心 – âm Hán – Việt : Tâm :

Âm on : しん
Âm kun : こころ.みる ため.す

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 心
Trái tim đang đập mạnh thể hiện tâm trạng đang yêu
Những từ hay gặp :

(こころ):tâm, tấm lòng

(かんしん):quan tâm

臓(しんぞう):trái tim (sinh học)

49. 界 – âm Hán – Việt : Giới :

Âm on : かい
Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 界
Biên giới ngăn cách giữa các mảnh ruộng
Những từ hay gặp :

(せかい):thế giới

50. 教 – âm Hán – Việt : Giáo :

Âm on : きょう
Âm kun : おし-える
おそ-わる

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 教
Các cụ già đang dạy em bé học
Những từ hay gặp :

える(おしえる):dạy dỗ

わる(おそわる):được dạy

(きょうし):giáo viên

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 5. Các bạn có thể học bài tiếp theo tại đây : bài 6. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Trong quá trình luyện thi N4, các bạn cũng không nên bỏ qua việc học các kỹ năng khác : từ vựng N4ngữ pháp N4, luyện đọc N4, và luyện nghe nữa nhé ? Trong quá trình ôn tập các bạn có thể làm các đề trong chuyên mục : đề thi N4 để làm quen với các dạng đề của N4.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :