Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 6

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 6 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 6 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 6

51. 文 – âm Hán – Việt : Văn :

Âm on : ぶん
Âm kun : ふみ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 文
Họa tiết trên chiếc bình biến thành kí tự
Những từ hay gặp :

(ぶんぽう):ngữ pháp

(ろんぶん):luận văn

(ぶんしょう):đoạn văn

52. 元 – âm Hán – Việt : Nguyên :

Âm on : げん
がん
Âm kun : もと

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 元
Nếu hai người cùng chạy thì sẽ trở nên rất khỏe
Những từ hay gặp :

(もともと):vốn dĩ
(がんじつ):Ngày mùng 1 Tết(げんき):khỏe khoắn

53. 重 – âm Hán – Việt : Trọng :

Âm on : じゅう
ちょう
Âm kun : おも-い/おも-り
おも-なう/かさ-ねる
かさ-なる

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 重
1000 cuốn sách là rất nặng
Những từ hay gặp :

い(おもい):nặng

(じゅうよう):trọng yếu

(じゅうてん):trọng điểm

54. 近 – âm Hán – Việt : Cận :

Âm on : きん
Âm kun : ちか-い
ちか-く

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 近
Hễ dùng rìu để chặt cây thì đường tới nơi lại gần hơn
Những từ hay gặp :

く(ちかく):gần đây

(きんじょ):hàng xóm

(さいきん):dạo gần đây

55. 考 – âm Hán – Việt : Khảo :

Âm on : こう
Âm kun : かんが-える

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 考
Nghĩ xem tại sao mọi người lại già đi
Những từ hay gặp :

える(かんがえる):suy nghĩ
(しこう):suy nghĩ cẩn thận

(さんこうしょ):sách tham khảo

56. 画 – âm Hán – Việt : Họa, hoạch :

Âm on : が
Âm kun : えが-く
かく-する
かぎ-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 画
Vẽ bức tranh cánh đồng lên khung tranh
Những từ hay gặp :

(がめん):màn hình

(えいが):phim

(がか):hoạ sỹ

57. 海 – âm Hán – Việt : Hải :

Âm on : かい
Âm kun : うみ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 海
Mỗi ngày, chúng tôi đều đi biển bơi
Những từ hay gặp :

(うみ):biển

(かいがい):hải ngoại

58. 売 – âm Hán – Việt : Mại :

Âm on : ばい
Âm kun : う-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 売
Có 1 người đang bán thứ gì đó
Những từ hay gặp :

る(うる):bán

(ばいばい):mua bán

(うりば):quầy bán

59. 知 – âm Hán – Việt : Tri :

Âm on : ち
Âm kun : し-る

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 知
Người có chiếc miệng rộng thì điều gì cũng biết
Những từ hay gặp :

る(しる):biết

識(ちしき):tri thức

60. 道 – âm Hán – Việt : Đạo :

Âm on : どう
Âm kun : みち

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 道
Ngồi trên đường chờ ai đó tới dài cả cổ
Những từ hay gặp :

(みち):con đường

(ちゃどう):trà đạo

(じゅどう):nhu đạo

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 6. Các bạn có thể học bài tiếp theo tại đây : bài 7. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Trong quá trình luyện thi N4, các bạn cũng không nên bỏ qua việc học các kỹ năng khác : từ vựng N4ngữ pháp N4, luyện đọc N4, và luyện nghe nữa nhé ? Trong quá trình ôn tập các bạn có thể làm các đề trong chuyên mục : đề thi N4 để làm quen với các dạng đề của N4.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :