You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trao đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tưởng tượng tiếng Nhật là gì ?

trao đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tưởng tượng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trao đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tưởng tượng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trao đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tưởng tượng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trao đổi sửa chữa, bảo dưỡng tưởng tượng

trao đổi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうかん
Ví dụ :
Tôi đã trao đổi đồng phục với cầu thủ đối phương
とユニフォームをしたよ。

sửa chữa, bảo dưỡng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいび
Ví dụ :
Xe ô tô đang đưa đi sửa chữa
しています。

tưởng tượng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そうぞう
Ví dụ :
Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó
そんなことはできないよ。

Trên đây là nội dung bài viết : trao đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tưởng tượng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: