You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trích dẫn, nghệ thuật, giải nghĩa tiếng Nhật là gì ?

trích dẫn, nghệ thuật, giải nghĩa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trích dẫn, nghệ thuật, giải nghĩa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trích dẫn, nghệ thuật, giải nghĩa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trích dẫn nghệ thuật giải nghĩa

trích dẫn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いんよう
Ví dụ :
Trong luận văn tôi có trích dẫn sách đó
にそのしたの。

nghệ thuật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げいじゅつ
Ví dụ :
Đây là quốc gia yêu nghệ thuật
ここはするです。

giải nghĩa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいしゃく
Ví dụ :
Hãy thử giải nghĩa bài thơ này xem nào
この詩を釈してみましょう。

Trên đây là nội dung bài viết : trích dẫn, nghệ thuật, giải nghĩa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: